hamburger

2019 yılında hangi ürünler desteklenecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı havzalarda desteklenecek ürün listesini yayınladı.  Liste için tıklayın...

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılında Düzce'de desteklenecek ürünlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir" denildi.

2019 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.

2019 üretim yılı tarım havzalarında Düzce'de desteklenecek ürünlerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ajaxloader